Jak co roku wraz z zasiewami na polach pojawiają się szkody łowieckie. Kukurydza, zboża, bób, groch to uprawy, które najbardziej lubią dziki, sarny i daniele. Niestety ich wizyta na polu wiąże się dla rolników ze zniszczeniami upraw. Zjedzą co  chcą i idą dalej nie płacąc rachunku.  Kto nam zapłaci za szkody ? – pytają rolnicy  i liczą straty.

Za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny odpowiada  dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego

Wniosek o szacowanie

Co więc zrobić w przypadku szkody na polu? Jak najszybciej- w ciągu 3 dni od stwierdzenia szkody  złożyć wniosek  o szacowanie szkód  do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Nie wiesz jak odszukać właściwy obwód łowiecki? Przeczytaj ten wpis Jak odszukać łowczego i nadleśniczego?

Wniosek powinien zawierać :

 1. imię i nazwisko/ nazwę, adres miejsca zamieszkania/adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego

Szacowanie szkody składa się z oględzin i  szacowania ostatecznego.

Jeśli szkoda powstała krótko przez zbiorem plonów zazwyczaj rezygnuje się z oględzin i od razu przystępuje  do ostatecznego szacowania.

Odszkodowanie szacuje  zespół składający się z:

 1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
 2. przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego
 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda

W oględzinach rolnik  może wziąć udział, jednak co ważne –  oględziny odbędą także bez jego udziału. Termin oględzin wyznacza się w ciągu 7 dni od  otrzymania wniosku.

Zgodnie z zasadą- „Nieobecni głosu nie mają”- zawsze doradzam, aby jednak poświęcić czas i  uczestniczyć w oględzinach na polu.

Po oględzinach sporządza się protokół. Jeśli się z nim nie zgadzasz- możesz wnieść zastrzeżenia.

Szacowanie ostateczne

Po oględzinach przychodzi kolej na  szacowanie ostateczne czyli ustalenie:

 1. gatunku zwierzyny, która wyrządziła szkodę
 2. rodzaju uprawy lub płodu rolnego
 3. stanu i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego
 4. obszaru całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego
 5. obszaru uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
 6. procenta zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze
 7. plonu z 1 ha
 8. wysokości odszkodowania.

Z szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Procedura szacowania szkody  jest w miarę jasna i szybka. Niestety  w praktyce już tak prosto nie jest.

Jakie problemy pojawiają się najczęściej?

Zaniżany jest obszar wystąpienia szkody oraz plony uzyskane z hektara, obniżana jest jakość upraw, które uległy zniszczeniu.

Jak się przed tym bronić? Przede wszystkim dokumentować dokładnie zniszczenia.

Mogą to być zdjęcia,  materiał video. Można także poprosić kogoś, aby pojechał na pole i także obejrzał szkody – jeśli nie dostaniecie odszkodowania- będzie świadkiem w sądzie.

Brak materiału dowodowego działa na niekorzyść rolnika. Postępowania sądowe niestety trwają, a  upraw w momencie, gdy sprawa trafi  na wokandę zazwyczaj już po prostu nie ma.

Ustalenie obszaru uszkodzonych upraw czy wysokość plonów ma ogromne znaczenie ponieważ wysokość odszkodowania za szkody w uprawach ustala się w następujący sposób:

obszar uprawy, która została uszkodzona x  procent jej zniszczenia  x plon z 1 ha  x   wartość danego płodu rolnego  (wg cen  skupu w regionie)  –  nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania

Odwołanie do nadleśniczego

Co więc zrobić jak nie zgadzasz się z treścią protokołów? Złożyć odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Przeczytaj ten  wpis  i dowiedz się jak ustalić dane właściwego nadleśniczego.

Tutaj jest podobnie jak w pierwszym etapie- oględziny lub szacowanie odbywają  się w ciągu maksymalnie 7 dni od wniesienia odwołania, właściciel gruntu może wziąć udział w czynnościach, ale jak się nie stawi to czynności i tak będą podjęte.  Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół.

Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  ustala wysokość odszkodowania  w drodze decyzji – wydaje ją w terminie 14 dni od otrzymania protokołów

Decyzja  jest ostateczna, a wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ostateczna decyzja. Co dalej?

Rozstrzygnięcie  nadleśniczego w sprawie odszkodowania jest ostateczne. Co to oznacza? Czy już nic nie można zrobić, gdy nastąpi odmowa wypłaty odszkodowania lub jest zaniżone? Można, a nawet trzeba.

W ciągu  trzech miesięcy od dnia  doręczenia decyzji można skierować pozew do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Tutaj uwaga! Pozew do sądu może złożyć także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, który musi zapłacić za szkodę.

Czy odszkodowanie za szkodę łowiecką zawsze się należy? Nie

Zgodnie z prawem łowieckim odszkodowanie nie przysługuje m.in.

 1. za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy
 2. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych
 3. za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku-  Prawnik Rolnika i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *