12 czerwca 2020r.  weszły w życie ważne zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące obrotu ziemią rolną.

Warto pamiętać, że przepisy tej ustawy nie odnoszą się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Nabywca- rolnik

Ustawa wprowadziła znaczne ograniczenia w obrocie ziemią- nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

W ustawie przewidzianych jest sporo wyjątków- m.in. ograniczenie to nie ma zastosowania, gdy nabywcą jest:

  1. osoba bliska (dzieci, wnuki,  rodzice ,dziadkowie,  rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów),
  2. jednostka samorządu terytorialnego,
  3. Skarb Państwa.

Nabywcą nie musi być także rolnik indywidualny, gdy:

  1. transakcja dotyczy nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
  2. dochodzi do niej w wyniku dziedziczenia, zapisu windykacyjnego czy postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

Zgoda KOWR

Przepisy umożliwiały sprzedaż gruntów innym osobom, ale po spełnieniu szeregu warunków i po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jednym z warunków otrzymania zgody było wykazanie, nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotom, o których mówi ustawa.

Ustawa jednak nie określała w jaki konkretnie sposób zbywca ma to wykazać. Od 12 czerwca sytuacja się zmieniła.

Po 12 czerwca

Wprowadzony został bowiem obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez KOWR-  erolnik.gov.pl

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, można uznać, że sprzedaż nie była możliwa jeżeli:

  1. żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie

oraz

2. podana w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej cena nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższa o 50% lub więcej średniej ceny gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu w danym województwie za kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów rolnych przez Główny Urząd Statystyczny, chyba że zbywca nieruchomości rolnej wykaże wyższą cenę za pomocą operatu szacunkowego.

Uznaje się, że odpowiedź na ogłoszenie nie została złożona również w przypadku, gdy proponowana cena nieruchomości rolnej była niższa o ponad 5% niż określona w ogłoszeniu i nie została zaakceptowana przez zbywcę.

Zmieniło się więc dużo- nie tylko jest obowiązek zamieszczenia ogłoszenia na portalu , ale także dodatkowo nie można w pełni dowolnie określać ceny, za którą zamierza się sprzedać nieruchomość.

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku- Prawnik Rolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

2 thoughts on “Chcesz sprzedać ziemię? Uwaga, to nie takie proste”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *