Ustalenie kontaktów z dzieckiem to jedno z większych wyzwań, które stoi przez małżonkami/ partnerami, których związek się rozpadł.Czy da się to zrobić tak, żeby uniknąć w przyszłości problemów i mieć dalej kontakt z dzieckiem? Często tak. Z mojego doświadczenia wynika, że warto te kwestie regulować jak najbardziej szczegółowo. Klienci dziwią się czemu ustala się sposób kontaktu z dzieckiem w takie dni jak urodziny, imieniny, Dzień Babci, Dzień Dziecka czy w trakcie majówki, ale po czasie mówią , że faktycznie zaoszczędziło to sporo problemów.

Ile kosztuje taka sprawa?

Opłata od wniosku o ustalenie kontaktów wynosi 100zł.

Jak wygląda wniosek?

Wniosek o ustanowienie kontaktów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

            Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. orzeczenie, że wnioskodawca  ma  prawo do osobistych kontaktów z małoletnim synem urodzonym w dniu ……..  (Nr PESEL …..) :
 • w każdy co drugi weekend od piątku od godz. 17:00 do niedzieli do 16:00
 • w trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych
 • w trakcie wakacji letnich – 1 miesiąc wg ustalenia co najmniej 2 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego
 • w okresie Świąt Wielkanocnych w pierwszy dzień świąt
 • w okresie Świąt Bożego Narodzenia w Wigilię od 10:00 do 15:00 oraz w drugi dzień świąt
 • w okresie Nowego Roku i Sylwestra w latach parzystych od 31 grudnia od godziny 15:00 do 1 stycznia do godziny 16:00

w miejscu zamieszkania wnioskodawcy przy czym wnioskodawca będzie  odbierał syna z miejsca zamieszkania i go tam odwoził ,

 1. zabezpieczenie wniosku na czas trwania postępowania przez ustalenie przez Sąd, iż wnioskodawca ma prawo do  kontaktów z małoletnim w każdy co drugi weekend  od piątku od godz. 19:00 do niedzieli do 16:00
 2. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów na okoliczność relacji między wnioskodawcą  a synem, jego kompetencji wychowawczych i możliwości sprawowania opieki nad synem poza jego miejscem zamieszkania,
 3. przesłuchanie uczestników postępowania na okoliczność relacji wnioskodawcy z małoletnim, dotychczasowych kontaktów- ich częstotliwości oraz przebiegu,  nawiązanych więzi pomiędzy wnioskodawcą a synem,
 4. przesłuchanie w charakterze świadka …..na fakt relacji wnioskodawcy z synem, jego kompetencji wychowawczych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy dokładnie opisać sytuację. Jakie są relacje  rodziców, jaki kontakt ma z nimi dziecko. Jak przebiegały spotkania do tej pory i jakie ma możliwości opieki osoba ubiegająca się o ustalenie kontaktów. No i przede wszystkim trzeba wskazać jakie problemy pojawiają się po drodze.

Zgodnie z przepisem art. 113 § 1 i § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:

 1.  przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu)
 2. bezpośrednie porozumiewanie się,
 3. utrzymywanie korespondencji,
 4. korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej np. skype

Prawo do spotkań z rodzicami. Sądy respektują zasadę wynikającą z orzecznictwa:

Należy podkreślić, że dziecko pozbawione kontaktu osobistego z którymkolwiek z rodziców rozwija się w sposób niepełny, gdyż obca mu jest potrzeba kreowania w sobie wartości istotnych dla tego rodzica. Uniemożliwienie utrzymania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes małoletniego. Dobru dziecka nie służy zerwanie osobistej styczności rodziców z dzieckiem.

We wniosku trzeba także zawrzeć informację o próbie polubownego załatwienia sprawy:

Zgodnie z 187 § 1 pkt 3 kpc informuję, iż wnioskodawca wielokrotnie próbował ustalić pozasądownie kwestie spotkań z synem. Niestety pomimo ustalenia zasad  spotkań  nieustannie dochodzi do  odmowy spotkania z dzieckiem. Stronom nie udało się wypracować trwałego porozumienia.

Sąd

Zgodnie z przepisem art. 569 § 1 kpc sądem właściwym do rozpoznania jest sąd opiekuńczy  tj. sąd ustalony według miejsca zamieszkania dziecka

Co złożyć wraz z wnioskiem

Do wniosku  należy załączyć wszystkie dokumenty wskazywane w treści: odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa rodziców, wyroku orzekającego rozwód itp.  oraz odpis wniosku wraz z wszystkimi załącznikami dla strony przeciwnej.

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku– PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *