Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom.  W przypadku braku porozumienia między rodzicami możliwych jest kilka rozwiązań. Przede wszystkim zawsze warto jednak próbować ustalić wspólne stanowisko. Dzięki temu każdy z rodziców może zachować pełnię władzy rodzicielskiej.

Art.  95 §  1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego- Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Warto pamiętać, że rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej sąd może zmieniać w zależności od zmiany sytuacji.  Sąd może więc zarówno ograniczyć jak i rozszerzyć  jej zakres.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy nie są już razem, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Dobro dziecka to kluczowe pojęcie przy wszelkich rozstrzygnięciach dotyczących władzy rodzicielskiej.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Sąd określa szczegółowo w jakich sprawach rodzice są zobowiązani działać wspólnie.

Jak brzmi wniosek o ograniczenie władzy? -Wnoszę o powierzenie wnioskodawczyni wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią  z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojcu do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak wybór szkoły, leczenia.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej- przemijająca przeszkoda

W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.  Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie

Przemijająca przeszkoda- pobyt w więzieniu, długotrwały pobyt za granicą, długi pobyt w szpitalu

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – trwała przeszkoda

Jeżeli władza rodzicielska:

  1. nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody
  2. rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej
  3. w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka

sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.

Trwa przeszkoda-  przewlekła choroba uniemożliwiająca sprawowanie władzy, wieloletni wyrok i pobyt w więzieniu, choroba psychiczna (oczywiście nie każda choroba psychiczna stanowi podstawę do pozbawienia władzy)

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy. Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce KONTAKT oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie).

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku– PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *