Otrzymałeś za niskie odszkodowanie? Ubezpieczyciel nie wywiązał się ze zobowiązań? Nie poddawaj się! Istnieje kilka rozwiązań tej sytuacji.

Wiele osób, które otrzymały niekorzystne odszkodowanie poddaje się i decyduje się na odszkodowanie w przyznanej wysokości.

Mało kto wie, iż decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna i wcale nie oznacza końca dochodzenia roszczeń.

Kwestia składania reklamacji do ubezpieczycieli przez długi czas nie była w polskim prawie ściśle uregulowana. Sytuacja zmieniła się w 2015 – ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego określiła te kwestie-  przebieg całego procesu oraz terminy, których musi się trzymać ubezpieczyciel.

Sprawy rolników czyli jakie?

Z jakimi problemami zgłaszają się najczęściej rolnicy? Odmowa czy zaniżenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynków oraz ruchomości- maszyn rolniczych.  Zwłaszcza tych nowych, zakupionych najczęściej z dotacji. Niestety w tych przypadkach maszyny nawet kilkumiesięczne są wyceniane znacznie poniżej wartości rynkowej. Szkody w uprawach– wysokie składki,a potem : odmowa. Co zrobić w takiej sytuacji? Walczyć!

Jeśli potrzebujesz podstawowych informacji o umowie ubezpieczenia, zajrzyj do tego artykułu:

Co powinieneś wiedzieć o umowie ubezpieczenia?

Reklamacja

Od decyzji ubezpieczyciela przysługuje odwołanie które od 2015 roku nazywane jest reklamacją. Reklamacja przysługuje osobom poszkodowanym, w przypadku, gdy wysokość świadczeń jest wobec uprawnionego niewystarczająca lub znacznie zaniżona przez ubezpieczyciela.

Poszkodowany ma prawo wnieść reklamację i domagać się zmiany stanowiska ubezpieczyciela.

Forma reklamacji

Reklamacja może zostać wprowadzona w formie pisemnej lub ustnej np. w czasie rozmowy z ubezpieczycielem. Dodatkowo, jeżeli ubezpieczyciel w decyzji wskazał możliwość złożenia reklamacji w formie elektronicznej, to można ją przesłać na wskazany przez ubezpieczyciela adres e-mail.

Niektóre instytucje finansowe wyraźnie zastrzegają, iż reklamację można składać wyłącznie pisemnie lub wyłącznie osobiście. Inne nie wskazują adresu e-mail, ale dopuszczają zgłoszenie poprzez formularz na stronie internetowej. Trzeba to zawsze sprawdzić.

Reklamację można złożyć zarówno od decyzji odmownej jak i od decyzji o zaniżonej wypłacie. Każda reklamacja od decyzji ubezpieczyciela, złożona przez osobę poszkodowaną lub jej pełnomocnika, musi zostać rozpoznana przez zakład ubezpieczeń.

Przed złożeniem reklamacji, warto dokładnie przeanalizować otrzymane stanowisko oraz wystąpić do ubezpieczyciela o dokumentację, na podstawie której decyzja została wydana.

Wniosek o akta szkody nie wymaga uzasadnienia:

Wniosek o wydanie akt szkody

Działając w imieniu własnym wnoszę o dostarczenie akt szkody likwidowanej przez … (nazwa ubezpieczyciela) pod numerem szkody 00000000 polisa nr AAA00000 w formie e-mail  lub na adres wskazany w nagłówku pisma.

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz wzór wniosku o wydanie akt szkody

Terminy

Termin na złożenie reklamacji  jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń o odszkodowanie. Od merytorycznego stanowiska ubezpieczyciela można się odwołać w terminie 3 lub 20 lat. Co do zasady odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (tj. reklamację), można złożyć w terminie 3 lat, ale jeżeli roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku), to na złożenie odwołania mamy 20 lat.

Warto przy tym pamiętać, że zgłoszenie roszczeń do zakładu ubezpieczeń lub złożenie zawiadomienia o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Termin zaczyna biec na nowo od momentu,  gdy ubezpieczyciel zawiadomi nas na piśmie o odmowie lub przyznaniu odszkodowania.

30 dni

Ubezpieczyciel ma 30 dni na złożenie odpowiedzi na reklamację, a w szczególnie skomplikowanych sprawach 60 dni.

Jeżeli ubezpieczyciel nie dotrzyma terminu 30 (lub maksymalnie 60 dni) na ustosunkowanie się do reklamacji, to przyjmuje się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta. Nie oznacza to, że klient może dowolnie wykorzystać ten przepis do manipulacji i np. składać setki bezzasadnych skarg, z nadzieją, że za którymś razem towarzystwo ubezpieczeniowe nie da rady odpowiedzieć w ustawowym terminie.

Rzecznik Finansowy czy sąd

Jeżeli instytucja finansowa odrzuciła reklamację, można złożyć do Rzecznika Finansowego wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Wzór wniosku jest dostępny na stronie  Rzecznika Finansowego.

Warunkiem podjęcia przez Rzecznika Finansowego działań w indywidualnej sprawie jest wcześniejsze złożenie przez klienta reklamacji w tej instytucji, na którą chce się poskarżyć. Może zrobić to również wtedy, gdy ubezpieczyciel nie udzielił w terminie odpowiedz na reklamację oraz w sytuacji, gdy nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.

Jeśli to nie pomoże pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy.

Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie).

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *