Walka o odszkodowanie dla indywidualnego klienta nie jest niczym łatwym. Poszkodowany spiera się z profesjonalnym podmiotem, którego wspiera sztab specjalistów . Niejednokrotnie w takim starciu przeciętny obywatel jest po prostu bez szans. Właśnie w tym celu została powołana instytucja Rzecznika Finansowego, który ma wspierać osoby poszkodowane w sporach z podmiotami finansowymi.

Rzecznik Finansowy

Jakie sprawy ma zazwyczaj rolnik? Wypadek przy pracy, pożar, szkody w uprawach, uderzenie pioruna, uszkodzenie maszyn. Z takimi sprawami  najczęściej zgłaszają się gospodarze.

Rzecznik Finansowy to instytucja powołana na podstawie ustawy  o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Obecnie w związku sytuacją epidemiologiczną występującą w kraju, z biurem Rzecznika Finansowego można kontaktować się za pośrednictwem poczty mailowej lub specjalnie uruchomionej w tym celu infolinii.

W czym pomaga Rzecznik? 

Rzecznik Finansowy pomaga klientom instytucji finansowych, którzy zostali niewłaściwie obsłużeni i mają zastrzeżenia co wydanych decyzji i toku postępowania.

Do jego zadań należy również przyjmowanie od klientów indywidualnych skarg na podmioty finansowe (banki firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe itp.)  oraz rozpatrywanie reklamacji.

Konieczna reklamacja

Jak była już mowa w jednym z wcześniejszych artykułów ( reklamacja w sporze
z ubezpieczycielem) warunkiem podjęcia przez Rzecznika Finansowego działań w indywidualnej sprawie jest wcześniejsze złożenie przez klienta reklamacji w tej instytucji, na którą chce się poskarżyć.

Może zrobić to również wtedy, gdy ubezpieczyciel nie udzielił w terminie odpowiedz na reklamację oraz w sytuacji, gdy nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.

Porada i opinia eksperta

Warto zaznaczyć, iż jednym z zadań wykonywanych przez instytucję Rzecznika Finansowego jest prowadzenie działalności edukacyjnej. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że na każdym etapie toczącej się sprawy można zasięgnąć porady czy opinii ekspertów, którzy podpowiedzą jak postępować w danej sytuacji.

Najczęstszymi sytuacjami, w których zgłaszają się konsumenci do Rzecznika Finansowego są:

  • uniemożliwienie klientowi wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki;
  • nieudzielenie dostatecznej informacji o kosztach maksymalnych pożyczki czy kredytu gotówkowego;
  • niezachowanie harmonogramu spłat;
  • bezprawne naliczanie dodatkowych opłat lub kosztów niezgodnych z prawem;
  • czy uniemożliwianie odstąpienia od umowy kredytowej w ustawowym terminie.

Należy pamiętać, iż biuro Rzecznika Finansowego nie reprezentuje tylko klientów indywidualnych. W sytuacji gdy problem dotyczy kilku osób wtedy Rzecznik występuje do ministerstwa o wprowadzenie zmian systemowych, a nawet zwraca się do Sądu Najwyższego z prośbą o uchwałę, która odpowie w jaki sposób interpretować rozbieżności w orzecznictwie oraz poinformuje o sprawie Komisję Nadzoru Finansowego lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wniosek o interwencję zgłaszany do Rzecznika Finansowego jest  bezpłatny. Przykładowe pisma znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl w zakładce wzory pism.

Ugoda

Zdarzają się sytuacje, w których samo złożenie sprawy do Rzecznika Finansowego może nie przynieść takich skutków jakich oczekujemy. Mimo całkowicie zebranej argumentacji, druga strona może pozostać nieugięta. Co wtedy? Wskazane jest aby wtedy pomyśleć o ugodzie.

Postępowanie polubowne jest jedynym postępowaniem, do którego instytucja finansowa musi przystąpić. Celem postępowania polubownego jest osiągnięcie ugody, co oznacza, że obie strony powinny iść na ustępstwa .

Przygotowując się do postępowania polubownego warto być realistą i nie liczyć na spełnienie swoich roszczeń w 100%. Alternatywnym rozwiązaniem może być przeprowadzenie postępowania sądowego.   Powinniśmy również pamiętać, iż w postępowaniu sądowym Rzecznik Finansowy nie reprezentuje konsumenta, ale zachowuje pełną bezstronność.

Pogląd w sprawie

Na wniosek, Rzecznik może wydać istotny pogląd w naszej sprawie.
Czym jest istotny pogląd?  Jest to opinia Rzecznika Finansowego, która co prawda nie wiąże sądu przy wydawaniu wyroku, jednak sąd powinien się do niej ustosunkować w uzasadnieniu wyroku.

Opinia ma więc charakter pomocniczy, jednak sąd nie może jej zignorować. Wniosek o wydanie opinii jest bezpłatny, a do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty z postępowania toczącego się przed sądem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy.

Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie).

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *