Ambona myśliwska- ktoś zastanawiał się czy jest to obiekt budowlany i jakie przepisy mają  tu zastosowanie? Nie? Ja w sumie też nie, dopóki nie zostałam od was takiego pytania.

– Koło łowiecki postawiło ambonę blisko pola, dokarmiane są tam zwierzęta i szkody łowieckie zamiast maleć  zaczęły się pojawiać. Co można zrobić?

Ambona nie służy dokarmianiu zwierzyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.03.2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz:

ambona to  nadziemne stanowisko myśliwskie, z którego korzystają myśliwi w czasie polowania, oczekując na zwierzynę.

W praktyce ambona służy do wypatrywania zwierzyny  i odstrzału m.in. po to aby zapobiegać powstawaniu szkód łowieckich.  Nie jest przeznaczona do dokarmiania i „ściągania” zwierząt, zwłaszcza jak w bliskiej odległości są pola uprawne. W takiej sytuacji na pewno warto skierować do koła łowieckiego wezwanie do zaprzestania działań powodujących szkody.

Ambona do rozbiórki?

Pojawia się kolejne pytanie czy można wszcząć postępowanie administracyjne w celu nakazania rozbiórki obiektu?   Sprawa w tym miejscu komplikuje się ponieważ najpierw trzeba się zastanowić, czy w zakresie  ambon stosuje się przepisy prawa budowlanego.

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął , że ambona myśliwska jest urządzeniem związanym z prowadzeniem gospodarski łowieckiej i nie można zaliczyć jej do urządzeń budowlanych podlegającym przepisom prawa budowlanego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 2015 r., sygnatura II OSK 487/14)

Ambona (myśliwska) jako urządzenie związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w rozumieniu art. 12 ustawy z 1995 r. – Prawo łowieckie oraz § 12 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548), nie jest obiektem małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 p.b., gdyż przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do tego typu urządzeń, które nie są też urządzeniami budowlanymi.

We wcześniejszych orzeczeniach sądy nie wykluczały jednak zastosowania przepisów prawa budowlanego (w tym także nakazu rozbiórki) w odniesieniu do ambon.

Ciekawy i ważny dla rolników jest niewątpliwie  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2014 r. (II SA/Bd 346/14)-   Ambona myśliwska jest wprawdzie – w myśl ustawy z 1995 r. – Prawo łowieckie – urządzeniem łowieckim, ale jest także jednocześnie stanowiskiem nadziemnym o określonej konstrukcji budowlanej, jest wznoszona z materiałów drewnianych lub innych, jest trwale lub nietrwale związana z gruntem. Tego rodzaju urządzenie winno spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 p.b., a więc zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, pożarowe, użytkowania, spełniać warunki higieniczne i ochrony środowiska, a także zapewnić poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich.

Warto dodać, że w postępowaniu administracyjnym stroną  jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie.  W poszczególnych sprawach taki interes może wykazać właściciel pola graniczącego z terenem koła łowieckiego, którym znajduje się ambona.

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy.

Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie) oraz w zakładce   PRACUJ ZE MNĄ

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  Prawna Akademia Rolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

pozdrawiam serdecznie radca prawny Monika Urbanek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *