Inflacja w okolicach 10% budzi niepokój i obawy. Perspektywa na kolejne miesiące czy lata- raczej  nie jest dobra. Czy ma to znaczenie  dla właścicieli gruntów, którzy chcą oddać swoje grunty w dzierżawę pod farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe?Przede wszystkim trzeba pamiętać, że umowy dzierżawy zawierane są na wiele lat- zazwyczaj na 29 . Po drugie – od podpisania umowy do rozpoczęcia budowy mogą minąć np. 4 lata, a w przypadku farm wiatrowych nawet 8.

Waloryzacja – podstawa umowy

Załóżmy, że ustalony jest czynsz w wysokości 10 000,-zł, umowa została zawarta w 2021 roku , a budowa rozpocznie się w 2025 roku.

Wariant I

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji  w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ustalony na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Pierwsza waloryzacja nastąpi w styczniu roku następującego po roku, w którym nastąpi Rozpoczęcie Budowy.

Oznacza to, że w 2025 roku zostanie wypłacona kwota 10 000,-zł. Dopiero w 2026 nastąpi waloryzacja czyli „powiększenie” czynszu o stopień inflacji. Nietrudno wywnioskować, że przy inflacji 9% nasze pieniądze znacznie  „stracą”  na wartości.

Wariant II

Kwota czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o roczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w pierwszym roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nastąpiło podpisanie Umowy. Podstawą waloryzacji w każdym roku będzie kwota czynszu z roku poprzedniego.

Taki zapis spowoduje, że pierwszy czynsz wypłacony po rozpoczęciu budowy nie będzie wynosił 10 000,-zł tylko zostanie co roku zwaloryzowany i to zwaloryzowana kwota zostanie wypłacona w 2025 roku.

Co na to prawo

Warto pamiętać, że w przypadku braku odpowiednich zapisów w umowie z pomocą przychodzi prawo- kodeks cywilny.

 Art.  3581 §    3- W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

Dookreślenie “istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza” w rozumieniu art. 3581 § 3 k.c. powinno być dokonane na gruncie konkretnej sprawy, bowiem nie ma jednego i obiektywnego miernika waloryzacyjnego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z  5 marca 2020r., sygnatura   ACa 919/15.

Postępowanie sądowe w przypadku waloryzacji sądowej jest trudne i wymaga wykazania szeregu okoliczności właściwych dla danej sprawy, które przemawiałyby za uwzględnieniem powództwa. Zdecydowanie korzystniej jest zawrzeć odpowiedni zapis w umowie i nie narażać się na kosztowny i niepewny proces.

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy. Umowami dzierżawy zajmuję się od 10 lat. Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej lub pomocy przy zawarciu umowy to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie) oraz w zakładce   PRACUJ ZE MNĄ

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  Prawna Akademia Rolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

pozdrawiam serdecznie radca prawny Monika Urbanek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *