Dzierżawca czy właściciel gruntu- to problem, który wraca jak bumerang co roku w okresie składania wniosków o dopłaty.

Warto przypomnieć, że prawo do dopłat ma rolnik, który faktycznie prowadzi działalność rolniczą.

Częsta praktyka, że to właściciel składa wniosek i jest beneficjentem dopłat jest nieprawidłowa. W przypadku kontroli będzie rodzić poważne konsekwencje  finansowe- obowiązek zwrotu uzyskanych środków.

Posiadacz zależny- dzierżawca

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego mówi wyraźnie: W przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie i uzupełniająca płatność podstawowa przysługują posiadaczowi zależnemu (art. 18) . Posiadaczem zależnym jest zaś dzierżawca.
Takie stanowisko  stanowisko potwierdzają jednoznacznie sądy w licznych orzeczeniach
Wyrok  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia  8 marca 2018 r.III SA/Lu 598/17
Sama możność władania gruntami rolnymi nie jest wystarczająca do przyznania płatności, liczy się bowiem efektywne (rzeczywiste) w sensie gospodarczym korzystanie z gruntów, czyli faktyczne i trwałe ich użytkowanie. Nie można tym samym otrzymać płatności za grunty rolne, których w roku objętym płatnością się nie posiada i nie prowadzi na nich działalności (upraw). Organy administracji rozpatrujące wnioski o przyznanie płatności w ramach płatności ONW oceniają zatem stan posiadania gruntów objętych takimi wnioskami z uwzględnieniem pojęcia posiadania zawartego w kodeksie cywilnym.
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białym stoku  z dnia  14 kwietnia 2021r. I SA/Bk 128/21  Istotą płatności jest pomoc temu producentowi rolnemu, który faktycznie użytkuje grunty rolne. Chodzi tu o osobę, która decyduje o profilu upraw i dokonuje swobodnie zabiegów agrotechnicznych oraz zbiera plony, a nie osobę, której przysługuje jedynie formalnie tytuł prawny do zadeklarowanych gruntów albo też na zadeklarowanych gruntach rolnych dokonuje zabiegów incydentalnych.
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białym stoku  z dnia  14 kwietnia 2021r. I SA/Bk 129/21 Ideą płatności jest dofinansowanie do produkcji rolnej i pomocy rolnikom rzeczywiście użytkującym posiadane grunty rolne. Istotne jest więc rzeczywiste posiadanie (władanie) gruntami rolnymi w dniu 31 maja roku, w którym jest składany wniosek.

Dłuższy termin na wnioski

31 maja- to nowy- przedłużony  termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Kto nie wyrobi się z dokumentami do 31 maja ma jeszcze czas do 27 czerwca.  Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 1 czerwca 2022 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy.  Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej  to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie) oraz w zakładce   OFERTA

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  Prawna Akademia Rolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

pozdrawiam serdecznie radca prawny Monika Urbanek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *