Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi to bolączka nie tylko rolników, którzy chcą ziemię sprzedać, ale także osób, którym marzy się gospodarzenie.
Jaki jest cel wprowadzenia tak istotnych utrudnień?
⚖Celem ustawy z 2019 r. o kształtowaniu ustroju rolnego jest co do zasady nakaz zbywania nieruchomości rolnej w pierwszej kolejności rolnikom indywidualnym, nie zaś zbywania publicznej ziemi rolnej temu, kto zaoferuje najwyższą cenę
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lipca 2022 r., I OSK 1677/21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *