Sporne granice – kto płaci? Wszyscy czy wnioskodawca?  Granice to zawsze gorący temat i przewija się w orzecznictwie naprawdę często. Postępowanie rozgraniczeniowe generuje spore koszty. Kto ma je zapłacić? Tego dowiesz się z artykułu.

Kodeks postępowania administracyjnego mówi tak:

Art.  262  §  1-  Stronę obciążają te koszty postępowania, które:

1) wynikły z winy strony;

2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

Praktyka w sądzie

Co ten zapis oznacza w praktyce? Niestety to, że może być różnie. Zależy od okoliczności sprawy, postawy storn i ich zainteresowania określonym rozstrzygnięciem.

Sądy lawirują, ale dominuje stanowisko, iż te wszystkie strony czyli właściciele wszystkich działek , których granice są sporne, mają interes prawny w ustaleniu tych granic prawidłowo . To natomiast uzasadnia obciążenie wszystkich kosztami.

Rozstrzygnięcie dotyczące kosztów postępowania rozgraniczeniowego podejmowane jest w oparciu o założenie, że interes prawny w ustaleniu granic nieruchomości mają z zasady wszyscy uczestnicy postępowania rozgraniczeniowego.

Wyrok NSA z 26 stycznia 2022r., I OSK 669/19

Możliwe odstępstwa

Jednak sądy dopuszczają odstępstwo od tej zasady i wskazują, że

Przy wielości stron postępowania należy oceniać, czy dane rozstrzygnięcie wpływa na sytuację prawną tylko wnioskodawcy.

Wyrok WSA w Łodzi z 3 lutego 2022r., IIISA/Łd 965/21

 

Podejmując rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania, organ musi brać pod uwagę, czy zachowanie strony (stron) uzasadnia obciążenie kosztami postępowania tylko jedną z nich czy wszystkie, a w tym ostatnim przypadku – w jakim stosunku.

Wyrok WSA w Gorzowie z 8 grudnia 2021r., II SA/Go 918/21

Faktura geodety

Kto ma ponieść koszty to jeden problem. Jak wysokie te koszty będą- to kolejna kwestia.

Wystawiane przez geodetów faktury opiewają zazwyczaj na co najmniej kilka tysięcy. W każdej sprawie trzeba zweryfikować czy koszty te są uzasadnione i odzwierciedlają faktycznie wykonane czynności na gruncie. Na ten problem zwróciły uwagę sądy.

Poniżej dwa ważne orzeczenia do wykorzystania, gdy chcecie skarżyć koszty w postępowaniu rozgraniczeniowym.

Organ administracji nie może bezkrytycznie przyjmować rachunków (faktur) wystawionych przez firmy geodezyjne za wykonane czynności, lecz zobligowany jest do ich sprawdzenia uwzględniając także wydatki niezbędne do wykonania zleconej pracy, czemu winien dać wyraz w uzasadnieniu postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania tym bardziej, że wykładnia art. 262 § 1 k.p.a. powinna być wąska, bowiem omawiane uregulowanie prawne jest istotnym wyjątkiem od zasady, że koszty postępowania ponosi organ administracji publicznej.

Wyrok WSA w Łodzi z 9 września 2021r., III SA/Łd 52/21

Organ administracji nie może bezkrytycznie przyjmować rachunków (faktur) wystawionych przez firmy geodezyjne za wykonane czynności lecz zobligowany jest do ich sprawdzenia uwzględniając także wydatki niezbędne do wykonania zleconej pracy, czemu winien dać wyraz w uzasadnieniu postanowienia w przedmiocie kosztów postępowania, tym bardziej, że wykładnia art. 262 § 1 k.p.a. powinna być wąska, bowiem omawiane uregulowanie prawne jest istotnym wyjątkiem od zasady, że koszty postępowania ponosi organ administracji publicznej. Wyrok WSA w Gliwicach z 22 grudnia 2021r., II SA/GI 958/21

Na koniec –UWAGA

W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu koszty powinien ponieść organ. Nie ma podstaw do obciążania kosztami stron które nie składały wniosku .

Koszty postępowania rozgraniczeniowego wszczętego z urzędu ponosi organ rozgraniczenia. Nie jest bowiem dopuszczalne obciążenie stron kosztami postępowania wszczętego z urzędu, jeżeli jego strona nie wnioskował o jego przeprowadzenie.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 21 czerwca 2021r., II SA/Rz 206/21

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy. Umowami dzierżawy zajmuję się od 10 lat. Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej lub pomocy przy zawarciu umowy to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie) w zakładce  OFERTA

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  Prawna Akademia Rolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

pozdrawiam serdecznie radca prawny Monika Urbanek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *