Rolnicy coraz częściej interesują się energią odnawialną. Już nie tylko fotowoltaika czy wiatraki cieszą się popularnością. Teraz wkraczają BIOGAZOWNIE, które cieszą się coraz większą popularnością.

Realizacja takiej inwestycji to długi i niełatwy proces.  Przed uruchomieniem biogazowi konieczne jest uzyskanie wpisu do odpowiedniego rejestru. Przedsiębiorca chcący prowadzić taką działalność musi uzyskać wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego. Aby zostać wpisanym do rejestru trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

  • Posiadanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których wykonywana będzie działalność związana z biogazem rolniczym
  • Dysponowanie odpowiednimi instalacjami i obiektami spełniające normy, uregulowane w odrębnych przepisach

Oczywiście, aby uzyskać wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego należy przedłożyć szereg innych dokumentów takich jak m.in.:

  • wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego
  • oświadczenie wytwórcy, że podane we wniosku dane są zgodne z prawdą
  • oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne

Po skompletowaniu i złożeniu odpowiednich dokumentów oraz uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł, następuje weryfikacja wniosku od strony formalnej, poprawność wypełnienia wniosku, a Dyrektor Generalny KOWR sprawdza zgodność złożonych dokumentów.

Jeśli nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu, to w takim przypadku Dyrektor Generalny KOWR dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w terminie 7 dni liczonych od dnia wpływu poprawnie wypełnionego i złożonego wniosku oraz wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do stosownego rejestru.

Nasza kancelaria współpracuje przy inwestycjach z zakresu energii odnawialnej, a ostatnio zauważyliśmy znaczący wzrost zainteresowania

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy. Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej lub pomocy przy zawarciu umowy to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie) w zakładce  OFERTA

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  Prawna Akademia Rolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

pozdrawiam serdecznie radca prawny Monika Urbanek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *