Dzisiaj skupimy się na jednym z najważniejszych aspektów dzierżawy nieruchomości pod tego typu projekty: umowach dzierżawy. Przedstawiamy 7 kluczowych kroków, które pomogą Ci skutecznie i bezpiecznie przygotować oraz zawrzeć umowę dzierżawy.

1. Określenie przedmiotu dzierżawy

Pierwszym krokiem jest precyzyjne określenie, która część Twojej nieruchomości zostanie wynajęta pod inwestycje OZE. Może to być grunt rolny, dach budynku gospodarczego czy inna część Twojej własności. Ważne, aby granice i charakterystyka dzierżawionej przestrzeni były jasno opisane w umowie, co zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom w przyszłości.

2. Okres dzierżawy

Drugim krokiem jest ustalenie czasu trwania umowy dzierżawy. Inwestycje OZE często wymagają długoterminowych zobowiązań, dlatego umowy dzierżawy są zazwyczaj zawierane na okres od 20 do 30 lat. Upewnij się, że terminy te są dla Ciebie akceptowalne i że umowa zawiera klauzule umożliwiające ewentualne przedłużenie współpracy.

3. Warunki finansowe

Kolejnym ważnym elementem są warunki finansowe. Określ wysokość czynszu dzierżawnego, sposób jego indeksacji oraz terminy płatności. Rozważ różne modele płatności – stałe miesięczne stawki, procent od wyprodukowanej energii czy jednorazową opłatę za wynajem.

4. Obowiązki stron

W umowie muszą być jasno określone obowiązki zarówno dzierżawcy, jak i dzierżawionego. Zazwyczaj dzierżawca (inwestor) odpowiada za instalację, utrzymanie i eksploatację urządzeń OZE, natomiast Ty jako właściciel nieruchomości możesz być odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do terenu czy inne ustalone działania.

5. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

Upewnij się, że umowa zawiera postanowienia dotyczące ubezpieczenia. Inwestycje OZE wiążą się z ryzykiem, dlatego ważne jest, aby sprzęt oraz same instalacje były odpowiednio ubezpieczone od wszelkiego rodzaju wypadków i uszkodzeń. Klauzula o odpowiedzialności powinna jasno określać, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody.

6. Warunki rozwiązania umowy

Warunki rozwiązania umowy są równie istotne. Określ, w jakich sytuacjach każda ze stron może wcześniej zakończyć współpracę. Może to być na przykład niewywiązywanie się z ustalonych płatności, naruszenie innych kluczowych punktów umowy lub zmiana przepisów prawnych wpływających na rentowność projektu.

7. Aspekty prawne i administracyjne

Ostatnim, ale równie ważnym krokiem jest upewnienie się, że wszystkie aspekty prawne i administracyjne są właściwie adresowane. To obejmuje zgodność z lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie potrzebnych zezwoleń oraz spełnienie innych wymogów prawnych. Warto skonsultować treść umowy z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości lub prawie energetycznym.

Zastosowanie się do powyższych kroków pomoże Ci zabezpieczyć Twoje interesy i przyczyni się do sukcesu Twojej inwestycji w OZE. Pamiętaj, że każda umowa jest unikalna, więc kluczowe jest dostosowanie jej do konkretnych potrzeb i warunków.

Zajmuję się umowami dzierżawy pod inwestycje OZE kilkanaście lat. Zobacz jak mogę pomóc przy Twojej umowie: https://dzierzawy.com.pl/index.php/sklep/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *