dzierzawa

Konferencja online:

“Zdobądź przewagę jako właściciel gruntów pod instalacje odnawialne”

już 04 lipca 2024

Moduł II-  Optymalizacja dzierżawy gruntów pod instalacje fotowoltaiczne i wiatraki: kluczowe kwestie dla właścicieli

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się instalacje fotowoltaiczne i wiatraki, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Dla właścicieli gruntów, na których planowane są takie instalacje, może to być doskonała okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy poprzez dzierżawę terenu pod te cele. Jednak przed podpisaniem umowy dzierżawy warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, które mogą mieć istotny wpływ na ostateczne korzyści finansowe.

Po pierwsze, należy dokładnie przeanalizować warunki umowy dzierżawy. Warto sprawdzić, jakie prawa i obowiązki będą miały obie strony, czyli dzierżawca (firma zajmująca się budową i eksploatacją instalacji) oraz wydzierżawiający  ( właściciel terenu).

Ważne jest również ustalenie wysokości opłaty dzierżawnej oraz terminów jej płatności.

Kolejną istotną kwestią jest określenie czasu trwania umowy dzierżawy. W przypadku instalacji fotowoltaicznych i wiatraków, sa to umowy na długi czas- niemalże 30.   Jednocześnie należy pamiętać o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku łamania zapisów umowy przez dzierżawcę.

Ważnym elementem umowy dzierżawy jest również określenie sposobu rozliczenia zysków z eksploatacji instalacji. Może to być stała opłata dzierżawna lub udział w zyskach generowanych przez instalację. Warto również zwrócić uwagę na kwestie związane z ubezpieczeniem terenu oraz odpowiedzialnością za ewentualne szkody wyrządzone przez instalację.

Ostatnią, ale nie mniej istotną kwestią, jest konieczność uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń na budowę i eksploatację instalacji. Warto zwrócić uwagę na to, czy firma zajmująca się budową instalacji ma odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie.

Podsumowując, optymalizacja dzierżawy gruntów pod instalacje fotowoltaiczne i wiatraki może być doskonałą okazją dla właścicieli terenów do zarobienia dodatkowych pieniędzy. Jednak przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować wszystkie kluczowe kwestie, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Warto również skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą w prawidłowym przygotowaniu umowy dzierżawy oraz w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

Do zobaczenia na konferencji podczas której szczegółowo omówię ten temat! NIE ZAPOMNIJ SIĘ ZAPISAĆ I POBRAĆ MATERIAŁY https://www.subscribepage.com/dzierzawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *