Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że treści umieszczone na blogu zawierają treści o charakterze ogólnym i nie  stanowią porady prawnej, opinii prawnej, wykładni prawa ani usługi prawnej.

Autorka bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej.

Treść bloga jest wyrazem indywidualnych poglądów autorki i nie stanowi oficjalnego stanowiska jej kancelarii. Autorka zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Artykuły i inne materiały zamieszczone na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, w późniejszym czasie mogą one jednak nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.
 
 W przypadku jakiekolwiek pytań do powyższych zastrzeżeń lub uwag  do  materiałów  prosimy o kontakt pod nr + 48 607-678-337 , adresem e-mail: sekretariat@kancelariaurbanek.com.pl.