Co dalej z moją sprawą w sądzie? To ostatnio pytanie, które słyszę codziennie od zaniepokojonych klientów. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań o sądy w okresie epidemii COVID-19.

 1. Czy sądy są zamknięte?

Nie, sądy nadal pracują. Nie odbywają się rozprawy jawne, poza sprawami uznanymi za pilne.

 1. Złożyłem do sądu 2 tygodnie temu pozew. Czy sąd wyznaczy rozprawę w mojej sprawie?

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii sąd nie przeprowadza rozpraw ani posiedzeń jawnych. Wyjątek dotyczy spraw pilnych.

 1. Czy mogę wysłać pismo do sądu?

Tak, korespondencja jest normalnie przyjmowana.

 1. Czy sąd wysyła pisma?

Tak, sąd wysyła bieżącą korespondencję, także postanowienia wydane na posiedzeniach niejawnych, czyli takich, na które nie musi wzywać osobiście stron.

 1. Sąd zobowiązał mnie do uzupełnienia braków pisma. Muszę dostarczyć dodatkowe dokumenty- mam na to 7 dni. Obawiam się , że nie dam rady tego teraz załatwić. Co mam robić?

W okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego terminy  procesowe nie biegną, a już rozpoczęte ulegają zawieszeniu. To znaczy, że termin  zacznie biec dopiero po zniesieniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego. Wtedy będzie można  uzyskać dokumenty i złożyć do sądu w określonym przez sąd terminie.

6. Wiem , że terminy procesowe nie biegną, ale sąd wezwał mnie do uzupełnienia pisma, a ja wysłałem to do sądu. Czy jest to skuteczne?

Tak, czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia/ stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pozostają skuteczne i ważne.  Czyli można czekać do zakończenia stanu epidemii/ zagrożenia epidemicznego lub wysłać pismo do sądu od razu, o ile jest to możliwe.

7. Czy we wszystkich sprawach sądowych terminy nie biegną?

Zawieszenie nie dotyczy wszystkich spraw. Terminy biegną jak dotychczas w sprawach zaliczanych do spraw pilnych.

8. Złożyłem do sądu pozew o rozwód. Czy jest to sprawa pilna i mogę spodziewać się niedługo terminu rozprawy?

Nie, to nie jest pilna sprawa w rozumieniu ustawy. Ustawodawca w zakresie postępowania cywilnego zaliczył do spraw pilnych sprawy:

 1. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
 2. określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (np. o umieszczenie w szpitalu)
 3. dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz  z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach z punktu a-c
 4. o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w sprawach pilnych
 5. o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Każda inna sprawa może być uznana jako pilna przez Prezesa sądu jeżeli:

 1. jej nierozpoznanie mogłoby spowodować  niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt lub poważną szkodę dla interesu społecznego,
 2. ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną,
 3. gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

9. A co ze sprawami u komornika? Komornik prowadzi egzekucję  z mojej nieruchomości. Czy sprawa będzie się teraz toczyć jak do tej pory?

Nie, zawieszenie biegu terminów procesowych oraz wstrzymanie  rozpoczęcia terminu dotyczy także postępowań egzekucyjnych.

10. Czy sprawy karne odbywają się normalnie? Czy jesteśmy bezpieczni?

W sprawach karnych, tak jak w cywilnych nie odbywają się posiedzenia i rozprawy jawne . Wyjątek stanowią sprawy pilne tj. sprawy dotyczące:

 1. tymczasowego aresztowania
 2. zatrzymania
 3.  w których orzeczono środek zabezpieczający
 4. przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym w sytuacji gdy podejrzany jest zatrzymany
 5. europejskiego nakazu aresztowania
 6. zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego
 7. umieszczenia  cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, aresztu dla cudzoziemców
 8. zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *