zachowek

W tym artykule podzielę się z Tobą informacją o nowych orzeczeniach sądów dotyczących zachowku, które mogą się Ci się przydać w Twojej  własnej sprawie.

Zachowek to część spadku, która przysługuje z mocy prawa pewnym osobom, takim jak np. dzieci czy małżonek. Jego celem jest zabezpieczenie interesów tych osób, które nie otrzymały spadku w całości. Dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwa rolne, kwestia zachowku może być szczególnie istotna, ponieważ może wpłynąć na późniejszą sukcesję i podział majątku.

W ostatnim czasie sądy wydały kilka orzeczeń dotyczących zachowku, które warto znać.

Warto zaznaczyć, że każda sprawa dotycząca zachowku jest indywidualna i zależy od wielu czynników. Jednakże, nowe orzeczenia sądu mogą pomóc rolnikom w obronie ich interesów i sprawiedliwym podziale spadku.

Jeżeli masz  wątpliwości w kwestii zachowku lub innych kwestii związanych z dziedziną prawa rolnego, zalecam skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Więcej artykułów znajdziesz na blogu TUTAJ- https://www.prawnikrolnika.pl/?s=zachowek

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2022 r. -V ACa 799/21

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnieniu świadczenia z tytułu zachowku biegną od chwili wezwania dłużnika do zapłaty, w związku z czym stan opóźnienia może nastąpić przed dniem wyrokowania, zachowując jednak pewną elastyczność przejawiającą się w zwróceniu uwagi, że niewskazany jest automatyzm orzekania, lecz stan opóźnienia należy określać z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy.

 

Co to oznacza dla Ciebie? Zawsze przed wystąpieniem do Sądu wyślij wezwanie do zapłaty Wykażesz dobrą wolę, aby załatwić sprawę polubownie- być może to się nawet uda. Dodatkowo, szybciej zostaną naliczone odsetki, a przy większych kwotach będzie sporo możesz zyskać.

 

Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 9 września 2022 r. – II CSKP 323/22

  1. Doprowadzenie w wyniku sprawy o eksmisję do opuszczenia rodzinnego domu przez zaawansowanego wiekiem i schorowanego rodzica, powiązane z zerwaniem kontaktów, może uzasadniać pozbawienie zachowku (art. 1008 pkt 3 k.c.).
  2. Ciężar udowodnienia rzeczywistego charakteru przyczyny wydziedziczenia w sprawie wszczętej przez powoda należącego do kręgu uprawnionych do zachowku (art. 991 § 1 k.c.) spoczywa na pozwanym spadkobiercy (art. 6 k.c.). Udowodnienie, że niedopełnienie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy zostało wywołane jego naganną postawą, należy do powoda (art. 6 k.c.).

 

Wydziedziczenie to jeden ze sposób pozbawienia zachowku osoby ustawowo uprawnionej. Żeby to było skuteczne- musi zostać udowodnione.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 maja 2022 r.  – I ACa 1336/20

Możliwe jest miarkowanie zachowku na podstawie art. 5 k.c. (a nie tylko całkowita odmowa zasądzenia) i nie tylko ze względu na relacje łączące uprawnionego z zobowiązanym do zapłaty, ale także ze spadkodawcą i inne wyjątkowe okoliczności.

 

Powołanie się na zasady współżycia społecznego to kolejny ze sposób na uniknięcie zapłaty zachowku lub zmniejszenie należnej sumy.  Sąd bada w takich sprawach wszystkie okoliczności i relacje.

 

Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 24 marca 2022 r. -II CSKP 134/22

Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej koniecznej do uzupełnienia zachowku powstaje wtedy, gdy prawo do zachowku nie zostało zaspokojone przez spadkodawcę w inny sposób, przy czym katalog tych sposobów ma zamknięty charakter i obejmuje powołanie do spadku, darowiznę lub zapis. Regułę tę potwierdza art. 996 k.c., według którego darowiznę dokonaną przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Zgodnie zaś z art. 993 k.c. przy obliczaniu wysokości zachowku do spadku dolicza się darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. O zaliczeniu konkretnego przysporzenia na poczet zachowku, a także o doliczeniu tego przysporzenia do substratu zachowku, decyduje możliwość uznania go za należące do jednej ze wskazanych kategorii.

 

Powołanie do spadku, darowizna lub zapis- te czynności dokonana przez spadkodawcę mogą pozbawić Cie zachowku. Jest to katalog zamknięty i nie można się powoływać na inne sposoby zaspokojenia uprawnionego do zachowku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *