zachowku

Zachowek jest instytucją prawną, która ma na celu zabezpieczenie przysługującej spadkobiercom części majątku po zmarłej osobie. Zgodnie z przepisami prawa, do zachowku mają prawo dzieci, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie lub wcześniej majątek został przekazany komuś innemu w formie darowizny.

Zmiany w przepisach dotyczących zachowku.

Ważną zmianą w przepisach dotyczących zachowku jest wprowadzenie przesłanki niegodności, która może pozbawić danej osoby prawa do otrzymania części spadkowej. Przed listopadem, przesłankami niegodności były jedynie określone sytuacje, takie jak popełnienie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępne lub groźby nakłanianie do sporządzenia lub odwołania testamentu, a także ukrycie lub zniszczenie testamentu.

Obecnie krąg osób mogących być pozbawionych prawa do zachowku znacznie się rozszerzył. Osoby, które uporczywie uchylają się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego lub opieki nad spadkodawcą, mogą zostać pozbawione prawa do spadku lub zachowku. Oznacza to, że jeśli ktoś nie płaci alimentów, nie opiekuje się małżonkiem w momencie, gdy jest to niezbędne, lub nie wspomaga rodziców, może stracić prawo do otrzymania części majątku po zmarłej osobie.

Przesłanka niegodności w przypadku zachowku jest ważnym narzędziem, które ma na celu ochronę spadkobierców przed osobami, które nie wywiązują się z określonych obowiązków rodzinnych. Umożliwia to zapewnienie sprawiedliwego podziału majątku i wsparcia dla tych, którzy zasługują na to zgodnie z prawem.

Warto jednak pamiętać, że decyzję o pozbawieniu danej osoby prawa do zachowku podejmuje sąd na podstawie wniosku zainteresowanego spadkobiercy. Sąd dokładnie analizuje wszystkie okoliczności sprawy i uwzględnia interesy każdej ze stron.

Jeśli masz pytania dotyczące tych zmian lub potrzebujesz konsultacji w swojej sprawie napisz maila na adres: urbanek@kancelariaurbanek.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *