Mam gospodarstwo rolne i chcę otworzyć dodatkową działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem.  Czy mogę nadal pozostać w KRUS ? – to często zadawane pytanie przez przedsiębiorczych rolników.

Podejmujesz pozarolniczą działalność gospodarczą? Możesz nadal pozostać w KRUS, ale pamiętaj, że trzeba  spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim musisz:

  1. podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy (gospodarstwo  ponad 1 ha przeliczeniowy lub dział specjalny) nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,
  2. złożyć oświadczenie do KRUS o kontynuowaniu ubezpieczenia w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności . Wzór formularza jest dostępny na stronie KRUS. Kliknij i pobierz.
  3. nadal prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie obejmującym obszar  powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym

Dodatkowo nie możesz:

  1. być pracownikiem
  2. mieć emerytury, renty, świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  3. zapłacić podatku dochodowego za poprzedni rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej  w kwocie wyższej niż 3540 zł (stawka obowiązująca w 2020 roku)

Zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie  składa się  wraz z oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia.

Uwaga!

Po rozpoczęciu działalności zaświadczenie do Urzędu Skarbowego albo oświadczenie, że nie został  przekroczony  próg kwoty podatku  należy składać do KRUS co roku do 31 maja. Nieprzekroczenie ustalanej  co roku kwoty jest warunkiem pozostania w KRUS. Kwoty ustalane w poszczególnych latach można sprawdzić TUTAJ

Ile ostatecznie  zapłaci przedsiębiorczy rolnik?

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność zapłaci podwójną składkę emerytalno – rentową. Wysokość pozostałych składek – na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie pozostanie bez zmian.

Całość składek jako koszt w działalności?

Do kosztów uzyskania przychodu z działalności będzie można zaliczyć tylko część składki czyli tzw. „drugą” składkę emerytalno -rentową.

Pozostałe składki  nie pozostają  w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ich uiszczenia istnieje bowiem niezależnie od tego czy rolnik prowadzi działalność czy nie.

 

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku- Prawnik Rolnikai bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *