Nowe przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nałożyły obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej w systemie prowadzonym przez KOWR – erolnik
Więcej na ten temat znajdziecie w tym artykule Nowe zasady obrotu ziemią

Treść ogłoszenia

Czy ogłoszenie może mieć dowolną treść? Nie!

Ustawa dokładnie określa co powinno zawierać:
1. oznaczenie nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów prowadzonego dla tej nieruchomości
2. opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanej nieruchomości rolnej
3. informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie rewitalizacji, w miejscowym planie odbudowy, a w przypadku braku miejscowego planu – informację o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalonej w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – informację o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
4. cenę nieruchomości rolnej – UWAGA – cena nie może być dowolna– zobacz TUTAJ
5. termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go w systemie erolnik

Profil Zaufany

Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne, ale trzeba posiadać aktualny Profil Zaufany.

Założenie Profilu Zaufanego nie wiąże się z opłatami. Jak go założyć – zobaczcie  TUTAJTUTAJ

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą odpowiedź na ogłoszenie musi zawierać co najmniej:
1. proponowaną cenę zakupu nieruchomości rolnej
2. imię i nazwisko rolnika indywidualnego wraz z podaniem adresu zameldowania na pobyt stały
3. oświadczenie podmiotu składającego odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, że jest rolnikiem indywidualny

Odpowiedź należy złożyć na pośrednictwem portalu erolnik lub w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na położenie nieruchomości rolnej.

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.
A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku– Prawnik Rolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *