Zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  wprowadziły obowiązek zamieszczania ogłoszenia na portalu  erolnik o zamiarze zbycia ziemi.  Więcej informacji znajdziecie  TU  i   TU. 

Po co ogłoszenie?

Zamieszczenie ogłoszenia jest konieczne do wykazania, że  nie było możliwość sprzedaży rolnikowi i ubieganie się o wydanie zgody przez KOWR na sprzedaż innej osobie.

Jak to będzie funkcjonowało w praktyce, czas pokaże.  Ale już dziś nasuwa się pytanie, czy będę się pojawiać “lewe” ogłoszenia czyli zamieszczone tylko po to, aby spełnić ustawowy obowiązek i wykazać to przed KOWR?

Ale ostrożnie, ustawa przewidziała takie sytuacje i wprowadziła odpowiedzialność za poniesione szkody wskutek takich “trefnych” ogłoszeń. Odpowiadać może nie tylko ta  osoba, która  zamieszcza ogłoszenie, ale także ta, która na to ogłoszenie odpowiada.

Co mówi ustawa?

Właściciel nieruchomości , który  daje ogłoszenie bez zamiaru zawarcia umowy sprzedaży jest obowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł:

  1.  podmiot, który złożył odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, przez to, że liczył na zawarcie tej umowy
  2.  KOWR  w związku z czynnościami związanymi z zamieszczonym ogłoszeniem o nieruchomości rolnej i odpowiedzią na to ogłoszenie

 Nabywca – też odpowiada

Osoba, która  złożyła odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej bez zamiaru zawarcia umowy sprzedaży jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką poniósł:

  1. zbywca nieruchomości, przez to, że liczył na zawarcie tej umowy
  2. KOWR w związku z czynnościami związanymi z zamieszczonym ogłoszeniem o nieruchomości rolnej i odpowiedzią na to ogłoszenie.

O jakie sytuacje może chodzić?

Sprzedaż nieruchomości to pieniądze. I czas. Ktoś, kto chce nabyć nieruchomość  planuje zazwyczaj dalsze działania- nie musi to być tylko uprawa, ale inne inwestycje, budowy.  Niesfinalizowanie umowy może powodować wymierne straty  np. utratę kontaktu, brak dopłat czy zysków z planowanej inwestycji. Te straty będzie musiał pokryć nieuczciwy kontrahent.

Z drugiej strony, gdy nabywca się bezpodstawnie  wycofa, zbywca też może ponieść szkodę, bo np. utraci innego klienta oferującego wyższą cenę czy nie pozyska środków na sfinansowanie innej inwestycji.

Spraw i przypadków może być wiele i to bardzo różnorodnych. Warto o tym pamiętać zanim się kliknie i zamieści  ogłoszenie lub złoży ofertę.

Oczywiście w sądzie w tego typu sprawach trzeba wykazać, że  nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę,  określić szkodę i jeszcze wykazać, że  jedno z drugim ma związek. Doświadczenie z sali sądowej pokazuje, że takie sprawy często  trafiają  na wokandę.

Koszty KOWR

Zamieszczanie ogłoszeń i odpowiedzi jest wprawdzie bezpłatne, ale to wcale nie znaczy, że nie wiąże się z kosztami- utrzymanie systemu informatycznego, obsługa – to kosztuje. Te  straty KOWR także będzie musiał  pokryć nieuczciwy kontrahent.

Na pewno będą się zdarzały sytuacje, gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn niezawinionych przez strony. W mojej ocenie nie będzie wtedy mowy o odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  PrawnikRolnika i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

 

One thought on “Sprzedaż ziemi- trefne ogłoszenie”

  1. Znalazłam chętna osobę na swoją działkę rolna 1,000 ha -nierolnika. Zgodnie z prawem ogłosiłam sprzedaż działki rolnej na portalu e-rolnik.
    Dostałam ofertę kupna mojej działki przez rolnika za cenę 5 % czy mam prawo nie zgodzić sie na niższa cenę? Żadać ceny wystawionej w ogłoszeniu? Co jesli oferent nie bedzie chciał zapłacić wiecej?
    Jakie mogą byc konsekwencje jesli odmowie zawarcia aktu sprzedazy oferentowi za cenę inna niż wystawiłam w ogłoszeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *