Kogut na ciągniku czy kombajnie nikogo nie dziwi. Rolnicy często używają sygnalizatorów poruszając się po drogach. Ułatwia to życie wszystkim uczestnikom ruchu. Zazwyczaj nie ma z tym problemów, ale obecnie w czasie strajków i protestów posypały się kary. Co tak naprawdę mówi prawo o  sygnalizatorach błyskowych? Czy każdy może użyć koguta?

Sygnalizator żółty

Zasady używania  sygnalizatorów reguluje art. 54  prawa o ruchu drogowym, który mówi, że sygnalizatora o barwie żółtej  może używać pojazd wykonujący na drodze prace:

  1.  porządkowe
  2.  remontowe
  3. modernizacyjne

Dodatkowo dopuszcza się możliwość wysyłania żółtych sygnałów przez:

  1. pojazd, który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym

2. pojazd holowany  zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym

W innych przypadkach tj. poza wymienionymi powyżej zabrania się używania żółtych sygnałów błyskowych.

Co to oznacza? Ciągnik czy inny sprzęt rolniczy poruszający się po drodze nie może korzystać z tzw. koguta. Takie jest zazwyczaj stanowisko Policji.

Pojazd sprowadzający zagrożenie- może

Ale uwaga, sytuacja się zmienia, gdy  maszynę można zaliczyć do pojazdu-  który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym– wtedy można stosować oświetlenie. Wymienia się tu  m.in.  kombajn zajmujący całą drogę lub przekraczający oś jezdni, ciągnik z osprzętem uniemożliwiający przejazd innym pojazdom

Co mówią przepisy szczególne?

§  38  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia określa, że ciągnik balastowy ciągnący przyczepę o szerokości przekraczającej 2,55 m powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepowodujący oślepiania innych uczestników ruchu.

Mandat/Kodeks wykroczeń

Policja może wystawić mandat lub skierować wniosek do sądu w przypadku odmowy jego przyjęcia.

W praktyce bezpodstawne użycie koguta o barwie żółtej  powoduje  skierowanie wniosku o ukaranie z art. 97 kodeksu wykroczeń (wykroczenie przeciwko Prawu o ruchu drogowym).

To wykroczenie zagrożone jest karą  grzywny do 3000 złotych lub naganą.

Warunkiem uznania danego zachowania za wykroczenie określone w art. 97   k.w. jest dopuszczenie się go na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu jeśli sprawcą jest uczestnik ruchu lub inna osoba.

W przypadku, gdy sprawcą jest właściciel lub posiadacz pojazdu, ustawa nie określa w żaden sposób miejsca popełnienia wykroczenia.

Światło niebieskie lub czerwone- zakaz

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym zabronione jest umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

Art.  96a §  1 kodeksu wykroczeń –  Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada w pojeździe urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy oznakowania w postaci napisów, podlega karze grzywny.

§  2.  Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w pojeździe sygnałów świetlnych w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy.

Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie).

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *